Επισκόπηση υπηρεσιών

Το ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ δραστηριοποιείται στο χώρο των υπηρεσιών πληροφορικής και συγκεκριμένα στην Κατασκευή, Φιλοξενία, Προώθηση και Υποστήριξη Ιστοσελίδων, καθώς και στην αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων, στην Υποστήριξη Συστημάτων, στην Παροχή Συμβουλών και στην Εκπαίδευση Πληροφορικής, αντιμετωπίζοντας το κάθε έργο ως μια πρόκληση και θεωρώντας την επιτυχία κάθε πελάτη θεμέλιο για το δικό μας μέλλον.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

Η κατασκευή ιστοσελίδων αποτελεί την κύρια υπηρεσία που προσφέρουμε και στόχος μας είναι η ικανοποίηση των προσδοκιών κάθε σύγχρονης επιχείρησης, επαγγελματία, επιστήμονα ή οργανισμού.

Ο πελάτης μας, ανάλογα με τις ανάγκες του και τον προϋπολογισμό του, επιλέγει πως θέλει να διαμορφωθεί η παρουσία του στο διαδίκτυο και εμείς φροντίζουμε να κατασκευάσουμε την ιστοσελίδα του με σύγχρονη εμφάνιση και πλήρη λειτουργικότητα.

Περισσότερα
ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

Αν και κάθε ιστοσελίδα, με το πέρασμα του χρόνου, παίρνει τη δική της θέση μέσα στην απέραντη θάλασσα της παγκόσμιας διαδικτυακής ιεραρχίας, είναι πλέον σχεδόν απαραίτητο για τις εμπορικές ιστοσελίδες να καταβάλουμε προσπάθειες για την βελτίωση της θέσης αυτής και, ως επακόλουθο, την αύξηση πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών.

Εμείς, αρχικά παρέχοντας τις κατάλληλες συμβουλές ώστε να μπορέσετε να κάνετε σωστές επιλογές, και μετά προσφέροντας τις αντίστοιχες υπηρεσίες, σας βοηθάμε να προωθήσετε στο κατάλληλο κοινό την ιστοσελίδας σας, είτε αυτή είναι καινούργια, είτε όχι, φροντίζοντας παράλληλα να παραμείνετε εντός προϋπολογισμού.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η υποστήριξη συστημάτων γίνεται πλέον όλο και πιο αναγκαία για την πλειονότητα των ιδιωτών και των επιχειρήσεων, ειδικά σήμερα που η χρήση προσωπικών υπολογιστών και δικτύων αποτελεί μια καθημερινή πρακτική σε κάθε χώρο (σπίτι ή γραφείο).

Περισσότερα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ένα πολύ σημαντικό πεδίο ανάπτυξης για το ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ αποτελεί η εκπαίδευση, η οποία καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες ιδιωτών, επαγγελματιών ή επιχειρήσεων, σε θέματα χρήσης Windows, Office, Internet, E-Mail, κλπ, στις τελευταίες εκδόσεις ή και σε παλαιότερες αν αυτό χρειαστεί.

Στην διαδικασία της εκπαίδευσης, κάθε θεματική ενότητα αντιμετωπίζεται ως μέρος ενός ευρύτερου περιβάλλοντος (υπολογιστής, τοπικό δίκτυο, διαδίκτυο, εφαρμογές) που αλληλεπιδρά με τα υπόλοιπα, ακριβώς όπως είναι στην πραγματική ζωή.

Καθώς η χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου αρχίζει να γίνεται όλο και πιο υποχρεωτική σε συναλλαγές που απαιτούν αυξημένη ασφάλεια (τράπεζες, ασφαλιστικά, αγορές, κλπ), θα πρέπει να θεωρείται και αναγκαία η σωστή εκπαίδευση στην ασφαλή χρήση όλων αυτών των υπηρεσιών, κάτι που εμείς δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε κάθε θεματική ενότητα.

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

Εμείς στο ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική για τη σωστή λειτουργία ενός δικτυακού τόπου, την υπηρεσία φιλοξενίας του, δηλαδή το χώρο που αυτός θα αποθηκευτεί, συνοδευόμενος από μια σειρά απαραίτητες υπηρεσίες.

Για κάθε ιστοσελίδα μελετάμε προσεκτικά τις ανάγκες της (μέγεθος, όγκος δεδομένων, επισκεψιμότητα, κλπ.) προκειμένου να διασφαλίσουμε την αδιάκοπη και αξιόπιστη λειτουργία της.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

Το ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ, αφού σχεδιάσει και κατασκευάσει μια ιστοσελίδα, αναλαμβάνει και την συντήρηση, αναβάθμιση ή διόρθωση σφαλμάτων που θα προκύψουν.

Πολύπλοκες επαγγελματικές ιστοσελίδες, ή ηλεκτρονικά καταστήματα, που στηρίζονται σε τεχνολογίες που συνεχώς βελτιώνονται, έχουν μεγάλη ανάγκη από υποστήριξη, προκειμένου να λειτουργούν πάντα χωρίς σφάλματα.

Η παροχή υποστήριξης μπορεί να περιλαμβάνει, εκτός από συντήρηση, αναβάθμιση ή διόρθωση σφαλμάτων, και την εισαγωγή ή τροποποίηση περιεχομένου (κείμενα και φωτογραφίες), τη διαχείριση του συστήματος CMS (αν υπάρχει), τη διαχείριση του mail server, καθώς και πολλές άλλες υπηρεσίες.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Καθώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυριαρχούν στην επικοινωνία, εμείς στο ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ μπορούμε να σχεδιάσουμε μαζί σας την παρουσία σας στα γνωστά σε Facebook, Twitter, Google+ (ή και άλλες τέτοιες πλατφόρμες) και να την υλοποιήσουμε, βοηθώντας στην προώθηση της ιστοσελίδας σας ή των προϊόντων και υπηρεσιών σας.

Επειδή απλά και μόνο η παρουσία σας σε αυτά τα μέσα δεν αρκεί, μπορούμε να σας βοηθήσουμε και στην σωστή λειτουργία της, είτε συμβουλευτικά, είτε αναλαμβάνοντας τη διαχείριση της.

ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Η παροχή συμβουλών είναι μια από τις σημαντικότερες υπηρεσίες που προσφέρουμε, αφού αποτελεί ένα θεμελιώδες εργαλείο λήψης αποφάσεων και επιλογής λύσεων για κάθε επαγγελματία ή επιχείρηση που δεν μπορεί (ή δεν θεωρεί αναγκαίο) να διαθέτει στο δυναμικό του εξειδικευμένο προσωπικό πληροφορικής.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες αποτελούν ένα εργαλείο με μεγάλη πολλαπλασιαστική δύναμη, αφού όχι μόνο ανοίγει νέους ορίζοντες στον χώρο της τεχνολογίας, αλλά επίσης βοηθάει στην αποφυγή λανθασμένων, χρονοβόρων και ακριβών επιλογών που αποτελούν τροχοπέδη στην εξέλιξη μιας επιχείρησης.