Άρθρα » Υπηρεσίες

Κατασκευή ιστοσελίδων

Κατασκευή ιστοσελίδων είναι η διαδικασία της δημιουργίας μίας παρουσίασης στον Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web) ή σε ένα ιδιωτικό δίκτυο (intranet), περιεχομένου, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες με την μορφή κειμένου, υπερκειμένου, εικόνας, βίντεο και ήχου. Οι ιστοσελίδες προβάλλονται στον τελικό χρήστη του διαδικτύου μέσω ενός προγράμματος περιήγησης (web browser) ή άλλων υπηρεσιών, όπως η διαδικτυακή τηλεόραση, τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα, τα ιστολόγια (blogs) και τα RSS Feeds. Στην καθημερινή πρακτική, η έννοια «ιστοσελίδα» (webpage) ταυτίζεται με την έννοια «ιστότοπος» (web site), αν και δεν σημαίνουν ακριβώς το ίδιο. Η κατασκευή ιστοσελίδων κυμαίνεται από την δημιουργία μιας πολύ απλής στατικής σελίδας σκέτου κειμένου μέχρι την δημιουργία μίας πολύ σύνθετης διαδικτυακής εφαρμογής, ηλεκτρονικού καταστήματος ή και υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης.

Γενικότερα οι ιστοσελίδες διαχωρίζονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες, τις στατικές και τις δυναμικές:

Οι στατικές ιστοσελίδες απευθύνονται σε επιχειρήσεις, ελευθέρους επαγγελματίες ή ιδιώτες, οι οποίοι δεν έχουν ανάγκη συχνής ανανέωσης του περιεχομένου της ιστοσελίδας τους. Δεν στερούνται σε εμφάνιση, εφόσον μπορούν να περιέχουν σχεδόν τα ίδια δεδομένα με μια δυναμική σελίδα, διαφοροποιούνται όμως στη λειτουργία και τις δυνατότητές τους. Και τούτο διότι το περιεχόμενο μιας στατικής σελίδας είναι σταθερό, με αποτέλεσμα να είναι ιδιαιτέρως δυσχερής η διαχείρισή του σε περίπτωση ανάγκης τροποποιήσεών του. Συνεπώς, οι ιστοσελίδες αυτές αποτελούν μια οικονομική λύση για όσους επιθυμούν την προβολή μεν της επιχείρησής τους, των προϊόντων ή και υπηρεσιών τους, αλλά δεν χρειάζονται να ανανεώνουν συχνά το περιεχόμενό τους.

Οι δυναμικές ιστοσελίδες είναι κατάλληλες για μεσαίες ή μεγάλες επιχειρήσεις ή ακόμη και ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι επιθυμούν να ανανεώνουν συχνά, ακόμη και καθημερινά, το περιεχόμενό του δικτυακού τους τόπου. Παρέχουν δηλαδή στον χρήστη τη δυνατότητα πλήρους και εύκολης διαχείρισης του περιεχομένου της ιστοσελίδας (προσθήκη, αφαίρεση ή τροποποίηση δεδομένων). Πρόκειται, θα λέγαμε, ουσιαστικά για μια διαδραστική εφαρμογή, η διαχείριση της οποίας μπορεί να γίνεται και από τον ίδιο τον πελάτη, εφόσον επιθυμεί να την αναλάβει, μέσω συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System, CMS), μίας εύχρηστης διαδικτυακής εφαρμογής που επιτρέπει την online τροποποίηση του περιεχομένου ενός δικτυακού τόπου.

Καθώς οι ανάγκες κάθε επιχείρησης ή ιδιώτη διαφοροποιούνται, έχουν δημιουργηθεί διάφορες υποκατηγορίες, είτε λόγω τεχνικών που χρησιμοποιούνται, είτε λόγω όγκου και τύπου πληροφοριών, είτε λόγω αντικειμένου. Τέτοιες υποκατηγορίες είναι τα responsive websites, τα microsites, τα corporate websites, τα web portals, τα e-shops, τα social networks και πολλά άλλα. Μια τέτοια υποκατηγορία μπορεί να στηρίζεται σε στατικό ή δυναμικό κώδικα, ενώ η ύπαρξη μιας από αυτές δεν αποκλείει τις υπόλοιπες.

Περισσότερα
Προσαρμόσιμες ιστοσελίδες

Τα responsive websites (Responsive Web Design) ήρθαν να καλύψουν τις σχεδιαστικές και λειτουργικές ανάγκες που δημιούργησε η αυξημένη χρήση του Internet μέσω smart phones και tablets. Δεδομένου ότι οι διαστάσεις των οθονών των συσκευών αυτών διαφοροποιούνται σε σχέση με τις οθόνες των υπολογιστών, για τις οποίες και σχεδιάζονται κατά κύριο λόγο οι ιστοσελίδες, οι εταιρείες είναι αναγκασμένες να κατασκευάζουν για τους πελάτες τους διαφορετικές σελίδες για κάθε τέτοια συσκευή, τις οποίες πρέπει και να συντηρούν κάθε μια χωριστά, προκειμένου οι επισκέπτες να έχουν τη δυνατότητα πλοήγησης από οποιοδήποτε σημείο βρίσκονται, ανά πάσα ώρα και στιγμή. Όμως οι συσκευές αυτές διαρκώς πληθαίνουν και παραλλάσσονται ενώ οι επιχειρήσεις επενδύουν ολοένα και περισσότερο στην προώθηση των προϊόντων τους μέσω της χρήσης των συσκευών αυτών. Γεννήθηκε λοιπόν η ανάγκη για ιστοσελίδες που θα προσαρμόζονται αυτόματα στην ανάλυση οποιασδήποτε τέτοιας συσκευής. Αυτό πέτυχε το Responsive Web Design, το οποίο όμως ας επισημάνουμε ότι ενδείκνυται για ιστοσελίδες που δεν είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες και δεν εμπεριέχουν σύνθετες εφαρμογές, διότι τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε μια δύσχρηστη παρουσία σε συσκευές smart phones και tablets.

Μικρο-ιστοσελίδες

Τα microsites είναι μικρού μεγέθους ιστοσελίδες, με συνήθη σκοπό την προώθηση εντός προϊόντος (πχ ένα συγκεκριμένο μοντέλο αυτοκινήτου) ή ενός γεγονότος (πχ μια συναυλία), χωρίς όμως αυτοί οι περιορισμοί να είναι δεσμευτικοί. Επειδή τέτοιες ιστοσελίδες δεν χρειάζεται να είναι δυναμικές, ενώ δεν έχουν μεγάλο βάθος και όγκο πληροφοριών, κατασκευάζονται σχετικά γρήγορα με χαμηλό κόστος, γι αυτό πολλές φορές αποτελούν και τη λύση για την παρουσία στο διαδίκτυο μιας πολύ μικρής επιχείρησης ή ελεύθερου επαγγελματία.

Εταιρικές ιστοσελίδες

Τα corporate websites είναι ιστοσελίδες που έχουν μεγάλο βάθος και όγκο πληροφοριών, αυτό δηλαδή που συνήθως χρειάζεται μια μεγάλη επιχείρηση με πολλά προϊόντα ή υπηρεσίες, μεγάλη οργανωτική δομή και υποκαταστήματα. Τέτοιες ιστοσελίδες χρειάζεται να είναι δυναμικές, ενώ συνήθως υπάρχει η ανάγκη η διαχείρισή τους να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό που εργάζεται στην ίδια την επιχείρηση. Η σχεδίαση και κατασκευή μιας τέτοιας ιστοσελίδας απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα και γίνεται πάντα σε στενή συνεργασία με το προσωπικό της επιχείρησης, ενώ το κόστος κατασκευής και συντήρησης είναι αυξημένο.

Διαδικτυακές πύλες

Τα web portals είναι ιστοσελίδες πληροφοριακού περιεχομένου που διαθέτουν μεγάλο βάθος και όγκο από πληροφορίες, οι οποίες αυξάνονται σε καθημερινή βάση. Η πιο γνωστή τέτοια υποκατηγορία, είναι τα news portals, τα οποία ουσιαστικά δεν είναι κάτι παραπάνω από ηλεκτρονικές εφημερίδες. Για τον ιδιοκτήτη μιας τέτοιας ιστοσελίδας, το οικονομικό κέρδος μπορεί να προέλθει από την τοποθέτηση διαφημιστικών banners και συνήθως αυξάνεται όταν αυξάνεται ο αριθμός των επισκεπτών - αναγνωστών. Όσον αφορά τις τεχνικές ανάγκες ενός portal, αυτές συνήθως είναι ο αυξημένος χώρος φιλοξενίας, η δυνατότητα υποστήριξης πολλών ταυτόχρονων επισκεπτών και ημερήσιο traffic.

Ηλεκτρονικά καταστήματα

Τα e-shops είναι ιστοσελίδες με αποκλειστικό σκοπό την πώληση προϊόντων, δηλαδή με σκοπό το ηλεκτρονικό εμπόριο. Αυτή η δυνατότητα του διαδικτύου, δηλαδή η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος προσβάσιμο από ολόκληρο τον κόσμο, κάθε ώρα της ημέρας, χωρίς την ανάγκη βιτρίνας, ραφιών, αποθηκών, πωλητών και μεγάλων χώρων, θεωρείται πλέον μια επανάσταση που έχει μεταμορφώσει τη σύγχρονη οικονομία. Ειδικά με την επικράτηση των tablets και των smart phones, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα είναι πλέον προσβάσιμο από κάθε σημείο που βρίσκονται οι πιθανοί πελάτες. Μια τέτοια ιστοσελίδα έχει αυξημένες ανάγκες σε χώρο φιλοξενίας, σε δυνατότητα υποστήριξης πολλών ταυτόχρονων επισκεπτών και σε ημερήσιο traffic.

Ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων

Τα social networks είναι εικονικές κοινότητες προσώπων και επιχειρήσεων που επικοινωνούν, αλληλεπιδρούν και ανταλλάσουν πληροφορίες μεταξύ τους ηλεκτρονικά (στο διαδίκτυο), μέσω ενός οργανωμένου περιβάλλοντος που προσφέρεται από κάποιον πάροχο.

Η κοινωνική δικτύωση, όπως αυτή παρέχεται από τα γνωστά σε όλους Facebook, Twitter, Google+, αλλά και δεκάδες άλλα, ξεκίνησε ως μια προσωπική υπηρεσία επικοινωνίας και σήμερα πλέον θεωρείται ότι κάθε επιχείρηση πρέπει, μετά την κατασκευή της εταιρικής της ιστοσελίδας, να προχωρήσει στην δημιουργία αντίστοιχων σελίδων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για προωθητικούς και συμπληρωματικούς σκοπούς.

Γενικά θεωρείται ότι για τους ιδιώτες, η δωρεάν παρουσία στο διαδίκτυο που προσφέρουν τα κοινωνικά δίκτυα, ίσως είναι αρκετή, αλλά για τις επιχειρήσεις που θέλουν να προωθήσουν με δυναμισμό τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, απαιτείται μια επαγγελματικά σχεδιασμένη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, εμπλουτισμένη (όπου αυτό είναι δυνατό) με ειδικά πρόσθετα και εργαλεία ή διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες. Έτσι, συχνά οι επιχειρήσεις αναθέτουν σε ειδικούς την δημιουργία και διαχείριση της παρουσίας τους στα κοινωνικά δίκτυα, ώστε αυτή να αποδώσει τα μέγιστα επιθυμητά αποτελέσματα.

Φιλοξενία ιστοσελίδων

Φιλοξενία ιστοσελίδας είναι μια υπηρεσία παροχής χώρου σε διακομιστή (server) ο οποίος ανήκει σε κάποια εταιρεία, με κύριο σκοπό να κάνει την ιστοσελίδα προσβάσιμη από τον παγκόσμιο ιστό (world wide web). Συνήθως, οι servers βρίσκονται σε κάποιο ειδικό χώρο (data center) που παρέχει ελεγχόμενο περιβάλλον, ασφάλεια, επίβλεψη και συντήρηση.

Η υπηρεσία φιλοξενίας σχεδόν πάντα συνοδεύεται από ένα σύνολο άλλων υπηρεσιών, όπως είναι η γρήγορη και συνεχής πρόσβαση στο παγκόσμιο ιστό από πολλαπλούς δρόμους, η παροχή συχνών αντιγράφων ασφαλείας και η φιλοξενία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Επίσης, οι πάροχοι εγκαθιστούν στον server λογισμικό (PHP, Java, Ruby on Rails, ColdFusion, ASP.NET) που δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον για πολύπλοκες, δυναμικές ή στατικές ιστοσελίδες.

Οι πελάτες μισθώνουν την υπηρεσία σε μηνιαία ή ετήσια βάση και έχουν πρόσβαση στον server μέσω διαδικτύου, από όπου μπορούν να διαχειρίζονται την υπηρεσία και να τροποποιούν τα αποθηκευμένα αρχεία στο δικό τους χώρο.

Προώθηση ιστοσελίδων

Η προώθηση είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που στόχο έχει να βελτιώσει την θετική ανταπόκριση του κοινού προς μια ιστοσελίδα, με τελικό στόχο να βελτιωθεί και η θέση της ίδιας της επιχείρησης που προβάλλεται μέσω αυτής, ή να αυξηθούν οι πωλήσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών της. Η ανάγκη για τέτοιου είδους υπηρεσίες δημιουργήθηκε καθώς ο αριθμός των ιστοσελίδων αυξάνεται ραγδαία, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κάποια από αυτές ανάμεσα σε χιλιάδες άλλες με ίδιο ακριβώς αντικείμενο. Οι επί μέρους υπηρεσίες που θεωρούνται ότι προωθούν μια ιστοσελίδα, είναι γνωστές κυρίως με δυο ονομασίες: Search Engine Optimization και Internet Marketing.

Το Search Engine Optimization (SEO) συνίσταται στην προσαρμογή του κώδικα (ή και του περιεχομένου) μιας ιστοσελίδας, ώστε αυτή να βελτιώνει την θέση εμφάνισής της στις μηχανές αναζήτησης (κυρίως της Google), δηλαδή να εμφανίζεται σε όσο το δυνατόν υψηλότερη θέση σε σχέση με άλλες ανταγωνιστικές, στους ίδιους όρους αναζήτησης. Συνήθως αυτή η τεχνική εφαρμόζεται κατά το στάδιο κατασκευής της ιστοσελίδας, ώστε να μην χρειαστούν μελλοντικές τροποποιήσεις.

Το Internet Marketing συνίσταται στην επί πληρωμή προβολή μιας ιστοσελίδας, στο γενικό κοινό ή σε κάποια κατηγορία κοινού. Έχει διάφορες μορφές, ανάλογα με την μέθοδο, τον πάροχο ή την ιστοσελίδα-φορέα της διαφήμισης, αλλά δεν παύει πάντα να είναι αυτό που ονομάζουμε Online Advertisement. Ενδεικτικά αναφέρουμε το Search Engine Marketing (SEM) το οποίο είναι η επί πληρωμή προβολή της ιστοσελίδας σε προνομιακή θέση στις μηχανές αναζήτησης (πχ Google Adwords), το Text ή Banner Advertising το οποίο γίνεται με τοποθέτηση ένθετης καταχώρησης σε άλλη ιστοσελίδα (όπως οι διαφημίσεις στα περιοδικά και τις εφημερίδες), τα Facebook Ads το οποίο απευθύνεται σε κοινό που διαθέτει σελίδα στο Facebook, το E-mail Marketing το οποίο γίνεται με αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων σε χιλιάδες λογαριασμούς e-mail, τα Microsites τα οποία είναι ιστοσελίδες με σκοπό την προώθηση ενός προϊόντος ή ενός γεγονότος, αλλά και πολλά άλλα.

Υποστήριξη ιστοσελίδων

Κάθε ιστοσελίδα, αφού σχεδιαστεί και κατασκευαστεί, όπως κάθε άλλο λογισμικό, έχει ανάγκη από συντήρηση, αναβάθμιση ή διόρθωση σφαλμάτων. Ιστοσελίδες σχετικά απλές, φτιαγμένες σε απλή HTML γλώσσα, μπορεί να μην χρειαστεί ποτέ οποιαδήποτε παρέμβαση αφού είναι εξαιρετικά σταθερή, αλλά μετά από μερικά χρόνια θα θεωρείται ξεπερασμένη, όσο καλή και αν ήταν όταν κατασκευάστηκε. Αντίθετα, πολύπλοκες δυναμικές ιστοσελίδες, ή ηλεκτρονικά καταστήματα, που στηρίζονται σε τεχνολογίες που συνεχώς βελτιώνονται, έχουν μεγάλη ανάγκη από υποστήριξη, προκειμένου να λειτουργούν πάντα χωρίς σφάλματα.

Η παροχή υποστήριξης για μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα, συνήθως παρέχεται από αυτόν που την δημιούργησε, αφού αυτός γνωρίζει καλύτερα τι ακριβώς έχει κάνει, ενώ παράλληλα διαθέτει και τις βιβλιοθήκες των εργαλείων που είχαν απαιτεί για την κατασκευή. Αυτό όμως δεν είναι πάντα δεσμευτικό και η παροχή υποστήριξης μπορεί να γίνει από κάποιον τρίτο, αν ο ίδιος θεωρεί ότι μπορεί να το κάνει με επιτυχία.

Υποστήριξη συστημάτων

Η υποστήριξη συστημάτων γίνεται πλέον όλο και πιο αναγκαία για την πλειονότητα των ιδιωτών και των επιχειρήσεων, ειδικά σήμερα που η χρήση προσωπικών υπολογιστών και δικτύων αποτελεί μια καθημερινή πρακτική σε κάθε χώρο (σπίτι ή γραφείο).

Παροχή συμβουλών

Η παροχή συμβουλών είναι μια από τις σημαντικότερες υπηρεσίες που προσφέρουμε, αφού αποτελεί ένα θεμελιώδες εργαλείο λήψης αποφάσεων και επιλογής λύσεων για κάθε επαγγελματία ή επιχείρηση που δεν μπορεί (ή δεν θεωρεί αναγκαίο) να διαθέτει στο δυναμικό του εξειδικευμένο προσωπικό πληροφορικής.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες αποτελούν ένα εργαλείο με μεγάλη πολλαπλασιαστική δύναμη, αφού όχι μόνο ανοίγει νέους ορίζοντες στον χώρο της τεχνολογίας, αλλά επίσης βοηθάει στην αποφυγή λανθασμένων, χρονοβόρων και ακριβών επιλογών που αποτελούν τροχοπέδη στην εξέλιξη μιας επιχείρησης.

Εκπαίδευση πληροφορικής

Ένα πολύ σημαντικό πεδίο ανάπτυξης για το ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ αποτελεί η εκπαίδευση, η οποία καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες ιδιωτών, επαγγελματιών ή επιχειρήσεων, σε θέματα χρήσης Windows, Office, Internet, E-Mail, κλπ, στις τελευταίες εκδόσεις ή και σε παλαιότερες αν αυτό χρειαστεί.

Στην διαδικασία της εκπαίδευσης, κάθε θεματική ενότητα αντιμετωπίζεται ως μέρος ενός ευρύτερου περιβάλλοντος (υπολογιστής, τοπικό δίκτυο, διαδίκτυο, εφαρμογές) που αλληλεπιδρά με τα υπόλοιπα, ακριβώς όπως είναι στην πραγματική ζωή.

Καθώς η χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου αρχίζει να γίνεται όλο και πιο υποχρεωτική σε συναλλαγές που απαιτούν αυξημένη ασφάλεια (τράπεζες, ασφαλιστικά, αγορές, κλπ), θα πρέπει να θεωρείται και αναγκαία η σωστή εκπαίδευση στην ασφαλή χρήση όλων αυτών των υπηρεσιών, κάτι που εμείς δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε κάθε θεματική ενότητα.