Άρθρα » Τεχνολογίες

OpenSource

Στην παραγωγή και την ανάπτυξη, ο ανοιχτός κώδικας είναι μια φιλοσοφία που προωθεί την ελεύθερη αναδιανομή και την πρόσβαση στο σχεδιασμό ενός τελικού προϊόντος λογισμικού. Πριν να γίνει ευρέως αποδεκτός ο ανοιχτός κώδικας, οι προγραμματιστές και οι παραγωγοί χρησιμοποίησαν διάφορους άλλους όρους για αυτή την έννοια. Ο ανοιχτός κώδικας κέρδισε έδαφος με την άνοδο του Internet και την επακόλουθη ανάγκη για μαζική ανανέωση του πηγαίου κώδικα των υπολογιστών. Το άνοιγμα του πηγαίου κώδικα επέτρεψε μια αυτοενίσχυση της πολυμορφίας των μοντέλων παραγωγής, των διαδρομών επικοινωνίας και των διαδραστικών κοινοτήτων. Το κίνημα του λογισμικού ανοιχτού κώδικα δημιουργήθηκε για να ξεκαθαρίσει το περιβάλλον που τα νέα ζητήματα περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών, ονομάτων χώρου και δικαιωμάτων καταναλωτών, είχαν δημιουργήσει.

Σε γενικές γραμμές, ο ανοιχτός κώδικας αναφέρεται σε ένα πρόγραμμα στο οποίο ο πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμος στο ευρύ κοινό για χρήση ή και τροποποίηση σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό του. Ο ανοιχτός κώδικας δημιουργήθηκε ως μια συλλογική προσπάθεια, κατά την οποία οι προγραμματιστές βελτιώνουν τον κώδικα και μοιράζονται τις αλλαγές εντός της κοινότητας. Ο ανοιχτός κώδικας βλάστησε στην τεχνολογική κοινότητα ως απάντηση στα λογισμικά ιδιοκτησίας των μεγάλων εταιρειών.

Μια βασική αρχή και πρακτική της ανάπτυξης λογισμικού ανοιχτού κώδικα είναι η ισάξια παραγωγή με ανταλλαγή και συνεργασία, με αποτέλεσμα το τελικό προϊόν, πηγαίο υλικό, σχέδια και έγγραφα να είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό χωρίς κόστος. Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιείται επίσης για την ανάπτυξη του κατάλληλων για ανοιχτό κώδικα τεχνολογιών, την ηλιακή φωτοβολταϊκή τεχνολογία και ανακάλυψη φαρμάκων ανοιχτού κώδικα.

HTML5

Η HTML είναι μια γλώσσα κατάλληλη για την περιγραφή της δόμησης και της παρουσίασης περιεχομένου στο διαδίκτυο, αποτελώντας τη βασικότερη τεχνολογία του διαδικτύου. Η HTML5 είναι η πέμπτη αναθεώρηση του προτύπου HTML (που δημιουργήθηκε το 1990 και τυποποιήθηκε ως HTML4 από το 1997) και από το Δεκέμβριο του 2012 αποτελεί Υποψήφια Σύσταση του W3C. Βασικοί στόχοι της HTML5 είναι να βελτιώσει τη γλώσσα με υποστήριξη για τα πιο πρόσφατα πολυμέσα, κρατώντας παράλληλα τον κώδικα εύκολα αναγνώσιμο από τον άνθρωπο και συνάμα κατανοητό από υπολογιστές και συσκευές (web browsers, parsers, κλπ.). Το HTML5 έχει ως στόχο να εντάξει όχι μόνο το HTML 4, αλλά και το XHTML 1 και το DOM Level 2 HTML.

Ακολουθώντας τους άμεσους προκατόχους του HTML 4.01 και XHTML 1.1, το HTML5 είναι η απάντηση στην διαπίστωση ότι το HTML και το XHTML σε συνδυασμό με το πρωτόκολλο HTTP, είναι ένα μείγμα από χαρακτηριστικά που προέρχονται από διάφορους κανονισμούς, web browsers, κοινή πρακτική και πολλά συντακτικά λάθη σε υπάρχουσες σελίδες στο διαδίκτυο. Είναι επίσης μια απόπειρα να οριστεί μια ενιαία γλώσσα που να μπορεί να γραφτεί είτε σε HTML ή σε XHTML σύνταξη. Περιλαμβάνει αναλυτικά μοντέλα επεξεργασίας για την ενθάρρυνση πιο διαλειτουργικών εφαρμογών. Επεκτείνει, βελτιώνει και εκλογικεύει την γλώσσα, ενώ εισάγει διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών (APIs) για σύνθετες διαδικτυακές εφαρμογές. Για τους ίδιους λόγους, το HTML5 ίσως να είναι υποψήφιο για τις cross-platform mobile εφαρμογές. Πολλά χαρακτηριστικά του HTML5 έχουν κατασκευαστεί με στόχο να είναι σε θέση να τρέξουν σε χαμηλής ισχύος συσκευές, όπως τα smartphones και τα tablets.

CSS3

Το Cascading Style Sheets (CSS) είναι μια γλώσσα που χρησιμοποιείται για την περιγραφή της παρουσίασης (εμφάνιση και μορφοποίηση) ενός εγγράφου. Η πιο κοινή εφαρμογή του είναι να μορφοποιεί ιστοσελίδες γραμμένες σε HTML και XHTML, αλλά η γλώσσα μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε είδος εγγράφου XML, συμπεριλαμβανομένου του απλού XML, SVG και XUL.

Σε αντίθεση με το CSS 2, το οποίο είναι μια μεγάλη ενιαία προδιαγραφή που προσδιορίζει επιμέρους ιδιότητες, το CSS 3 διαιρείται σε αρκετά χωριστά έγγραφα που ονομάζονται modules. Κάθε τέτοιο module προσθέτει νέες δυνατότητες ή επεκτείνει τα χαρακτηριστικά που ορίζονταν στο CSS 2, διατηρώντας όμως τη συμβατότητα με τα παλαιότερα χαρακτηριστικά. Οι εργασίες στο επίπεδο CSS 3 ξεκίνησαν κατά το χρόνο της δημοσίευσης της αρχικής σύστασης CSS 2. Τα πρώτα σχέδια CSS 3 δημοσιεύθηκαν τον Ιούνιο του 1999.

Λόγω της ανεξαρτησίας των modules, κάποια από αυτά βρίσκονται σε διαφορετικές καταστάσεις από άλλα. Από τον Ιούνιο του 2012, υπάρχουν πάνω από πενήντα CSS modules που δημοσιεύθηκαν από την Ομάδα Εργασίας CSS και τέσσερα από αυτά έχουν δημοσιευθεί ως επίσημες συστάσεις.

Μερικά modules (συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων και των Backgrounds, των Borders και του Multi-column Layout) είναι σε στάδιο Υποψηφιότητας Σύστασης και θεωρούνται αρκετά σταθερά.

PHP

Η PHP είναι μια open source server-side scripting γλώσσα προγραμματισμού, σχεδιασμένη για την ανάπτυξη δυναμικών ιστοσελίδων. Είναι μια από τις πρώτες server-side scripting γλώσσες που ενσωματώθηκαν σε ένα HTML έγγραφο, αντί να καλούν ένα εξωτερικό αρχείο να επεξεργαστεί τα δεδομένα. Ο κώδικας ερμηνεύεται από τον web server καλώντας έναν επεξεργαστή PHP που δημιουργεί την ιστοσελίδα που προκύπτει. Η PHP μπορεί να εγκατασταθεί χωρίς χρέωση στους περισσότερους web servers, αλλά και ως ένα αυτόνομο κέλυφος, σχεδόν σε κάθε λειτουργικό σύστημα. Η PHP ήταν ανταγωνιστής της μηχανής «Active Server Pages» (ASP) της Microsoft και παρόμοιων γλωσσών, αλλά σταδιακά απέκτησε καλύτερη αποδοχή από τους προγραμματιστές και έχει πλέον εγκατασταθεί σε περισσότερα από 20 εκατομμύρια ιστοσελίδες και 1 εκατομμύριο web servers. Αξιόλογα λογισμικά που χρησιμοποιούν PHP είναι τα Drupal, Joomla, MediaWiki και WordPress.

Η PHP δημιουργήθηκε αρχικά από τον Rasmus Lerdorf το 1995. Η κύρια υλοποίηση της PHP παράγεται πλέον από τον όμιλο PHP και χρησιμεύει ως επίσημη αναφορά για τη γλώσσα. Το PHP είναι λογισμικό που διατίθεται βάσει της PHP License.

MySQL

Η MySQL είναι παγκοσμίως το πιο πολυχρησιμοποιημένο ανοιχτού κώδικα σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Πήρε το όνομά της από την My, κόρη του συνιδρυτή Michael Widenius, ενώ η φράση SQL σημαίνει «Structured Query Language».

Η ομάδα ανάπτυξης της MySQL έκανε τον πηγαίο κώδικά της διαθέσιμο υπό τους όρους της GNU General Public License, καθώς και υπό τις προϋποθέσεις διαφόρων άλλων συμφωνιών. Η MySQL ανήκε στην σουηδική εταιρεία MySQL AB, που τώρα ανήκει στην Oracle Corporation.

Η MySQL είναι η πιο δημοφιλής βάση δεδομένων για χρήση σε εφαρμογές διαδικτύου, και είναι βασικό συστατικό στοιχείο του ευρέως διαδεδομένου λογισμικού διαδικτυακών εφαρμογών ανοικτού κώδικα LAMP. Το LAMP είναι αρκτικόλεξο του «Linux, Apache, MySQL, Perl / PHP / Python». Τα έργα λογισμικού ανοικτού κώδικα που απαιτούν ένα πλήρως εξοπλισμένο σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, χρησιμοποιούν σχεδόν πάντα MySQL. Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν MySQL βάσεις δεδομένων περιλαμβάνουν τα Joomla, WordPress, phpBB, MyBB, Drupal και άλλα λογισμικά. Η MySQL χρησιμοποιείται επίσης σε πολλές μεγάλης κλίμακας διαδικτυακές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των Wikipedia, Facebook, Twitter, Flickr, YouTube και Google (όχι για τις αναζητήσεις).

Για εμπορική χρήση, είναι διαθέσιμες αρκετές εκδόσεις με πληρωμή που προσφέρουν επιπλέον λειτουργικότητα.

jQuery

Το jQuery είναι μια JavaScript βιβλιοθήκη που δημιουργήθηκε για να απλοποιήσει το client-side scripting της HTML. Είχε κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο του 2006 στη Νέα Υόρκη από τον John Barcamp Resig. Αυτή τη στιγμή είναι υπό ανάπτυξη από μια ομάδα προγραμματιστών με επικεφαλής τον Dave Methvin. Το jQuery χρησιμοποιείται από περισσότερο από το 55% των 10.000 πιο επισκέψιμων ιστοσελίδων και είναι η πιο δημοφιλής JavaScript βιβλιοθήκη που χρησιμοποιείται σήμερα.

Το jQuery είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα, που καλύπτεται από την MIT License. Η σύνταξη του jQuery έχει σχεδιαστεί για να καταστήσει ευκολότερη την πλοήγηση ενός εγγράφου, την επιλογή DOM στοιχείων, τη δημιουργία κινουμένων σχεδίων, το χειρισμό γεγονότων και την ανάπτυξη εφαρμογών Ajax. Το jQuery παρέχει επίσης τη δυνατότητα στους προγραμματιστές να δημιουργήσουν plug-ins πάνω από τη βιβλιοθήκη JavaScript. Η χρήση modules στην jQuery επιτρέπει τη δημιουργία ισχυρών δυναμικών ιστοσελίδων και διαδικτυακών εφαρμογών.

Η Microsoft και η Nokia ανακοίνωσαν ότι σχεδιάζουν τους να χρησιμοποιήσουν jQuery στις πλατφόρμες τους. Η Microsoft το υιοθετεί αρχικά μέσα στο Visual Studio για χρήση εντός του ASP.NET AJAX framework και ASP.NET MVC framework, ενώ η Nokia το έχει ενσωματώσει στην πλατφόρμα Web Run-Time widget development platform. Το jQuery έχει επίσης χρησιμοποιηθεί στο MediaWiki από την έκδοση 1.16.

Bootstrap

Το Bootstrap είναι μια συλλογή εργαλείων για τη δημιουργία ιστοσελίδων και διαδικτυακών εφαρμογών. Περιέχει πρότυπα βασισμένα σε HTML και CSS για τυπογραφία, φόρμες, πλήκτρα, χάρτες, πλοήγηση και άλλα στοιχεία διεπαφής, καθώς και προαιρετικές προεκτάσεις JavaScript.

Είναι το πιο δημοφιλές έργο στο GitHub και χρησιμοποιείται από τη NASA και το MSNBC. Αναπτύχθηκε από τους Mark Otto και Jacob Thornton, προγραμματιστές του Twitter, ως ένα πλαίσιο για την ενθάρρυνση της συνοχής στα εσωτερικά εργαλεία. Πριν το Bootstrap, διάφορες βιβλιοθήκες χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη διεπαφής, η οποία οδήγησε σε ασυμβατότητες και δυσκολία συντήρησης.

Η πρώτη χρήση κάτω από πραγματικές συνθήκες συνέβη κατά την πρώτη Hackweek του Twitter, όπου ο Mark Otto έδειξε σε κάποιους συναδέλφους του πώς να επιταχύνουν την ανάπτυξη των έργων τους με τη βοήθεια της εργαλειοθήκης αυτής. Η επίδειξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα να μετακινήθηκαν δεκάδες ομάδες στη βιβλιοθήκη αυτό.

Τον Αύγουστο του 2011 το Twitter κυκλοφόρησε το Bootstrap ως open-source. Από τον Φεβρουάριο του 2012, το Bootstrap είναι το πιο δημοφιλές πρόγραμμα ανάπτυξης GitHub.

Joomla

Το Joomla είναι ένα ανοικτού κώδικα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) για τη δημοσίευση περιεχομένου στο internet ή σε intranet, κατάλληλο για ιστοσελίδες οποιουδήποτε μεγέθους.

Το Joomla είναι γραμμένο σε PHP, χρησιμοποιεί (από την έκδοση 1,5) τεχνικές αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού (OOP), αποθηκεύει δεδομένα και ρυθμίσεις σε MySQL ή (από την έκδοση 2,5) MS SQL βάση δεδομένων, και περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως η προσωρινή αποθήκευση σελίδας, RSS feeds, εκτυπώσιμες εκδόσεις των σελίδων, flash ειδήσεις, blogs, δημοσκοπήσεις, αναζήτηση και την υποστήριξη για πολύγλωσσο περιεχόμενο.

Από τον Μάρτιο του 2012, έχουν γίνει πάνω από 30 εκατομμύρια λήψεις (downloads) του Joomla. Πάνω από 10.000 δωρεάν αλλά και εμπορικής χρήσης επεκτάσεις είναι επισήμως διαθέσιμες για το Joomla, ενώ επεκτάσεις και πολλά άλλα βοηθήματα είναι διαθέσιμα και από άλλες πηγές. Εκτιμάται ότι είναι το δεύτερο συχνότερα χρησιμοποιούμενο CMS στο internet μετά το WordPress.

WordPress

Το WordPress είναι ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα για blogging και ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) που βασίζεται σε PHP και MySQL.

Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στις 27 Μαΐου 2003, από τους ιδρυτές του Matt Mullenweg και Mike Little ως μια παραλλαγή του b2/cafelog.

Έχει πολλά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων μίας plug-in αρχιτεκτονικής και ενός συστήματος υποστήριξης προτύπων. Σύμφωνα με το σύστημα μέτρησης στατιστικών του alexa.com, το WordPress χρησιμοποιείται από το 16,7% των "top 1 million" ιστοσελίδων του διαδικτύου και από τον Αύγουστο 2011 χρησιμοποιείται από το 22% όλων των νέων δικτυακών τόπων. Το WordPress είναι σήμερα το πιο δημοφιλές σύστημα blogging σε χρήση στο διαδίκτυο.

Από τον Δεκέμβριο του 2011, έχουν γίνει πάνω από 65 εκατομμύρια downloads της έκδοσης 3.0.

phpBB

Το phpBB είναι ένα δημοφιλές πακέτο διαδικτυακού φόρουμ γραμμένο σε γλώσσα PHP και είναι ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα με άδεια GNU.

Μεταξύ των χαρακτηριστικών του phpBB συμπεριλαμβάνονται η υποστήριξη για μηχανές πολλαπλών βάσεων δεδομένων (PostgreSQL, SQLite, MySQL, Oracle, MS SQL), ιεραρχικές υποκατηγορίες φόρουμ, εργαλεία διαχωρισμού, σύμπτυξης και κλειδώματος θεμάτων, ομάδες χρηστών, πολλαπλά συνημμένα ανά post, αναζήτηση κειμένου, plugins και διάφορες επιλογές ειδοποίησης (e-mail, instant messaging, ATOM feeds).

PrestaShop

Το PrestaShop είναι ένα λογισμικό ηλεκτρονικού εμπορίου, που υποστηρίζει μερικές από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους πληρωμών, όπως Google Checkout, Authorize.Net, Skrill και PayPal, ενώ παράλληλα μπορεί να δεχτεί και άλλες μεθόδους πληρωμών που διατίθενται στην αγορά.

Το PrestaShop είναι λογισμικό ανοικτού κώδικα που άρχισε να διατίθεται τον Αύγουστο 2007 από τη Γαλλία, είναι γραμμένο σε PHP και χρησιμοποιεί την MySQL ως σύστημα βάσης δεδομένων.

Το 2010 και το 2011 κέρδισε το βραβείο του Best Open-source Business Application.

osCommerce

Το osCommerce είναι ένα λογισμικό ηλεκτρονικού εμπορίου και online διαχείρισης καταστήματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε server που έχει εγκατεστημένες PHP και MySQL. Είναι διαθέσιμο ως λογισμικό ανοικτού κώδικα υπό την άδεια GNU.

Το osCommerce ξεκίνησε το Μάρτιο του 2000 στη Γερμανία από τον ιδρυτή και ηγέτη του έργου Harald Ponce de Leon, με τίτλο «The Exchange Project». Η ιστοσελίδα του osCommerce αναφέρει ότι υπάρχουν πάνω από 12.000 ενεργές ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν το πρόγραμμα. Το νούμερο αυτό είναι σχεδόν σίγουρα συντηρητικό, δεδομένης της ένταξης του osCommerce στις εγκαταστάσεις έτοιμων εφαρμογών από τους παρόχους φιλοξενίας.

VirtueMart

Το VirtueMart (παλαιότερα γνωστό ως mambo-phpShop) είναι μια ανοικτού κώδικα λύση ηλεκτρονικού εμπορίου, η οποία σχεδιάστηκε ως επέκταση των Mambo και Joomla συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου (CMS). Το VirtueMart είναι γραμμένο σε PHP και απαιτεί περιβάλλον βάσης δεδομένων MySQL για την αποθήκευση δεδομένων. Είναι κατάλληλο για sites μικρής ή μέτριας επισκεψιμότητας.

Το VirtueMart υποστηρίζει απεριόριστο αριθμό προϊόντων και κατηγοριών, με τα προϊόντα να μπορούν να εκχωρηθούν σε πολλαπλές κατηγορίες. Επιτρέπει επίσης την πώληση προϊόντων που γίνονται download, όπως είναι το λογισμικό ή τα ηλεκτρονικά βιβλία. Το VirtueMart υποστηρίζει πολλαπλές τιμές για κάθε ένα προϊόν, βάσει των ομάδων καταναλωτών ή το εύρος ποσοτήτων, και επιτρέπει τη χρήση πολλών διαφορετικών τρόπων πληρωμής.

Apache

Ο Apache HTTP Server, κοινώς Apache, είναι ένα λογισμικό διακομιστή (server) γνωστό για τον σημαντικό ρόλο που είχε στην αρχική ανάπτυξη του Internet. Το 2009 έγινε το πρώτο λογισμικό διακομιστή που ξεπέρασε το ορόσημο των 100 εκατομμύριων ιστοσελίδων. Ο Apache ήταν η πρώτη βιώσιμη εναλλακτική λύση για τον web server της Netscape Communications Corporation (που σήμερα ονομάζεται Oracle iPlanet Web Server) και έκτοτε έχει εξελιχθεί σε κυρίαρχο διακομιστή όσον αφορά στη λειτουργικότητα και την απόδοση. Συνήθως ο Apache τρέχει σε λειτουργικό σύστημα τύπου Unix και αναπτύχθηκε για χρήση σε Linux.

Ο Apache αναπτύχθηκε και συντηρείται από μια ανοιχτή κοινότητα προγραμματιστών, υπό την αιγίδα του Apache Software Foundation. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για μια ευρεία ποικιλία λειτουργικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των Unix, FreeBSD, Linux, Solaris, Novell NetWare, OS X, Microsoft Windows, OS / 2, TPF, και eComStation. Κυκλοφορεί υπό την άδεια χρήσης Apache και είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα.

cPanel

Το cPanel είναι ένας πίνακας ελέγχου φιλοξενίας, σε περιβάλλον Unix, που παρέχει μια γραφική διεπαφή και εργαλεία αυτοματισμού σχεδιασμένα για να απλοποιούν τη διαδικασία της φιλοξενίας ενός δικτυακού τόπου. Το cPanel χρησιμοποιεί μια 3 βαθμίδων δομή που παρέχει στους διαχειριστές, στους μεταπωλητές και στους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας τη δυνατότητα να ελέγχουν τις διάφορες πτυχές της ιστοσελίδας και να διαχειρίζονται τον διακομιστή μέσω ενός τυπικού web browser.

Εκτός από τη διεπαφή GUI, το cPanel έχει, επίσης, γραμμή εντολών και πρόσβαση, σε API βάση, που επιτρέπει στους τρίτους (προμηθευτές λογισμικού, παρόχους φιλοξενίας και προγραμματιστές) την αυτοματοποίηση ενός πρότυπου συστήματος διαδικασιών διαχείρισης.

Το cPanel έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί είτε ως «Dedicated Server» ή ως «Virtual Private Server».

Parallels

Ο πίνακας ελέγχου Parallels Plesk επιτρέπει στον διαχειριστή του διακομιστή να φτιάξει νέες ιστοσελίδες, λογαριασμούς e-mail και καταχωρήσεις DNS μέσω μίας φιλικής προς τον χρήστη διαδικτυακής διεπαφής. Ο πίνακας ελέγχου Parallels Plesk για Linux/UNIX υποστηρίζει πολλές POSIX πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των Red Hat Linux/Fedora, SUSE, Debian/Ubuntu και FreeBSD. Ο πίνακας ελέγχου Parallels Plesk για Windows υποστηρίζει τα λειτουργικά συστήματα Windows Server 2003 και Windows Server 2008.

Το Parallels Automation System βοηθά τις επιχειρήσεις να αυξήσουν την παραγωγικότητα και τα έσοδά τους μέσω της αυτοματοποίησης της τιμολόγησης και της παροχής των υπηρεσιών τους.

Το Parallels Operation Automation είναι μια επιχειρηματική λύση/πλατφόρμα για παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας, η οποία αυτοματοποιεί την εισαγωγή στο σύστημα των στοιχείων των νέων συνδρομών. Υποστηρίζει φιλοξενία σε Apache ή IIS, VPS hosting, Qmail, Open-Xchange και MS Exchange για φιλοξενία ταχυδρομείου, καθώς επίσης και Sharepoint, Dynamics CRM και πολλά άλλα.

Το Parallels Business Automation - Enterprise είναι μια πλατφόρμα τιμολόγησης για επιχειρήσεις και χρησιμοποιείται συνήθως μαζί με το Parallels Operation Automation για τη διαχείριση και την αυτοματοποίηση της τιμολόγησης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω Parallels Operation Automation. Επιτρέπει να γίνονται ρυθμίσεις ανάλογα με τις εκπτώσεις, τις τιμές και τις προσφορές.